Contact form
Contact@phuongblog.com Bộ Source code template Hoàng Tâm demo được tối ưu với tốc độ load "kinh dị Mỹ :D" và thiết kế theo tiêu chuẩn SEO đúng nghĩa, tích hợp nhiều tính năng đồng bộ với chủ đề viết Blog tin tức, báo chí, nhật ký, cá nhân .v.v...

Template tin tức Blogspot

Bộ Source code template Hoàng Tâm demo được tối ưu với tốc độ load "kinh dị Mỹ :D" và thiết kế theo tiêu chuẩn SEO đúng nghĩa, tích hợp nhiều tính năng đồng bộ với chủ đề viết Blog tin tức, báo chí, nhật ký, cá nhân .v.v...
Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )

Template tin tức đẹp

Phát hành: 20/11/2007
Tên themes: Hoàng Tâm Demo template
Copyright: Search Tools Template

Tính năng

  1. Thân thiện với di động, desktop, laptop, pc
  2. Chuẩn SEO
  3. Các tab tin nổi bật theo phong cách riêng lẻ
  4. Tốc độ loading cực nhanh, nhẹ
  5. Mẫu đơn giản, đa năng, dể quản lý

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Bộ Source code template Hoàng Tâm demo được tối ưu với tốc độ load "kinh dị Mỹ :D" và thiết kế theo tiêu chuẩn SEO đúng nghĩa, tích hợp nhiều tính năng đồng bộ với chủ đề viết Blog tin tức, báo chí, nhật ký, cá nhân .v.v...

Bài phổ biến