Nó trông giống như mẫu cao cấp. Đó là một chủ đề với mã sạch, lướt nhẹ nhàng và hoàn toàn tương thích 100% với thiết bị di động. Mẫu này cũng cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn khác, phù hợp cho các blog như thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến, cửa hàng điện tử và nhiều blog mua sắm khác.

Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )


Features

  1. Responsive
  2. SEO Friendly
  3. Ads Ready
  4. eCommerce
  5. Clean Layout
  6. Shopping
  7. 4 Column Footer
  8. Social Sharing
  9. Slider
  10. Browser Compatibility
Template bán hàng Shopingo blogspot