Sử Dụng Disk Utility đặt mật khẩu trên Macbook

Việc trước tiên là bạn tạo một thư mục và chuyển hết tất cả các file mà bạn muốn bảo vệ bằng mật khẩu, sau đó bấm Command-Space bar (Nút cách trên bàn phím) tìm Disk Utility rồi ENTER

Để tạo disk image mã hóa của thư mục. Mở Disk Utility và truy cập File =>New Image =>Image from Folder. Chọn thư mục mà bạn muốn mã hóa rồi click chọn Choose. Các bước tiếp theo xem hình và làm theo thứ tự -> trên xuống nhé...

Để truy cập các file mà bạn đã thêm vào disk image, kích đúp chuột vào file DMG và nhập mật khẩu khi được yêu cầu rồi click chọn OK.
Chúc thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Để bảo vệ các file và thư mục trên Macbook, bạn làm theo các bước được hướng dẫn bên dưới nhé .....

Bài phổ biến