Press Template là bộ theme được trích xuất từ trang imagpress.different-themes.com trên nền WordPress.

Bạn có thể :
óa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )


Thiết kế chuẩn SEO

Tính năng

  1. Thiết kế chuẩn seo
  2. Tương thích với tất cả các thiết bị di động
  3. Tốc độ loadding tiêu chuẩn
  4. Bố cục trang chủ thiết kế hiện đại, phân khu nhãn (label box)