Contact form
Contact@phuongblog.com Milla là mẫu blogger hiện đại. Bố cục thiết kế dạng lưới, thêm bộ lọc theo nhãn bằng cách sử dụng đồng vị làm cho màn hình trở nên thanh lịch và sang trọng hơn. Tích hợp loading page ( Tải thêm bài ) cho Blogspot.

Milla template Blogspot

insert_drive_file

Milla template Blogspot

Milla là mẫu blogger hiện đại. Bố cục thiết kế dạng lưới, thêm bộ lọc theo nhãn bằng cách sử dụng đồng vị làm cho màn hình trở nên thanh lịch và sang trọng hơn. Tích hợp loading page ( Tải thêm bài ) cho Blogspot.


  1. Được xây dựng với Bootstrap 3
  2. Trình tải hình ảnh
  3. Thiết kế đáp ứng đầy đủ HTML 5 và CSS 3
  4. Khả năng tương thích giữa các trình duyệt Chrome, Firefox, Safari, Opera, IE9 +
  5. SEO thân thiện 100%
  6. Tốc độ loading trang cực nhanh, dể quản trị

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Milla là mẫu blogger hiện đại. Bố cục thiết kế dạng lưới, thêm bộ lọc theo nhãn bằng cách sử dụng đồng vị làm cho màn hình trở nên thanh lịch và sang trọng hơn. Tích hợp loading page ( Tải thêm bài ) cho Blogspot.

Bài phổ biến