Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên và vì sao phải loại bỏ chúng đi... Các bạn sẽ được biết rõ hơn khi xem hết phần nội dung bên dưới mà tôi sắp trình bày một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất mà tôi có thể ...
Trước tiên bạn vào PageSpeed Tools của google hổ trợ để kiểm tra xem nội dung nào bị chặn và ta sẽ từng bước khắc phục nhé
Và đây là hình demo trước và sau khi khắc phục loại bỏ javascript và css bị chặn hiển thị

Bước 1:Thực hiện loại bỏ JavaScript chặn hiện thị của blogspot

Tìm đến đoạn Javascript bị chặn trong template Blogspot mà bạn vừa có được khi check tại PageSpeed Tools Google
<script src='https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js' type='text/javascript'/>
Copy đoạn vừa tìm được ( Phần màu đỏ là chỉ tượng trưng cho đoạn code của bạn ) và dán vào trình duyệt sau đó enter và bạn sẽ thấy như thế này

Bấm Ctrl + A ( Chọn tất cả )
Copy đoạn code dưới đây và dán vào notepad++ sau đó copy toàn bộ đoạn code làm ở bước trên thay thế vào chổ dán ở đây nhé
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
dán ở đây nhé
//]]></script>
Cuối cùng là copy tất cả code trong notepad++ thay thế cho đoạn
<script src='https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js' type='text/javascript'/>
trong template và lưu lại. Trở lại trang PageSpeed Tools để kiểm tra kết quả, bạn sẽ thấy khác biệt...
Còn 1 cách nữa để xử lý đoạn code trên là:
VD:
<script src='https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js' type='text/javascript'/>
để ý phần in đậm thay thành async <==Cách 2 này còn tùy vào từng trường hợp để sử dụng vì có thể bị ảnh hưởng những bộ source khác trong template

Bước 2: Thực hiện loại bỏ CSS chặn hiện thị của blogspot

Đối với các CSS bên ngoài

Bạn vào Blog => Mẫu => Chỉnh sữa HTML. Nhấn tổ hợp Ctrl + F và tìm đoạn <head> Sau đó thêm đoạn code dưới đây phía dưới thẻ <head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
//CSS Ready
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("CSS1");loadCSS("CSS2");loadCSS("CSS3");
//]]>
</script>
Thay các CSS1,2,3 thành link của các file css của bạn có dạng "http://abcd/css.css"

Đối với các CSS mặc định

Bạn vào Blog => Mẫu => Chỉnh sữa HTML. Nhấn tổ hợp Ctrl + F và tìm đoạn <b:skin><![CDATA[ và copy đoạn code bên dưới dán đè vào phần <b:skin><![CDATA[ vừa tìm được
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
<style type='text/css'>
và tiếp theo là tìm đoạn ]]></b:skin>thay thành </style>

Bước 3: Xóa Javascript mặc định

Để xóa bỏ stylesheet và file javascript mặc định của Blogger, các bạn hãy thay các thẻ sau:
<head> => &lt;head&gt;
</head> => &lt;/head&gt;
<body> => &lt;body&gt;
Riêng thẻ </body> thay thành &lt;!--<head/>--&gt;&lt;!--<body/>--&gt;&lt;/body&gt;
Cuối cùng là lưu lại. Mở lại trang PageSpeed Tools và kiểm tra kết quả, bạn sẽ thấy bất ngờ đấy :).

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Trước tiên bạn vào PageSpeed Tools của google hổ trợ để kiểm tra xem nội dung nào bị chặn và ta sẽ từng bước khắc phục nhé

Bài phổ biến