Cài đặt và Chạy phần mềm trên USB
Portable Apps Suite là một tập hợp những phần mềm portable bao gồm web browser, phần mềm quản lý email, bộ công cụ office, instant message, phần mềm diệt virus, trò chơi sudoku v.v....
Truy cập nhanh đến các phần mềm thông qua một menu đã được thiết kế sẵn.
Sau khi download về máy tính, chỉ việc cài phần mềm Portable Apps Suite vào USB hay bất kỳ thiết bị di động nào khác
Bạn yên tâm, sẽ không có dữ liệu cá nhân nào được lưu lại trên máy tính mà bạn đang sử dụng, vì các phần mềm đều chạy trực tiếp trên USB.
PortableApps Suite đã có sẵn 10 phần mềm cần thiết nhất. Nếu thích, bạn vẫn có thể cài đặt thêm những phần mềm khác một cách dễ dàng. Có khoảng 50 phần mềm để bạn có thể lựa chọn như GIMP, VLC Media Player, 7 Zip,... tất cả chúng đều hoàn toàn miễn phí.
Ảnh giao diện phần mềm sau khi cài đặt:

TƯƠNG THÍCH:

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Portable Apps Suite là một tập hợp những phần mềm portable bao gồm web browser , phần mềm quản lý email, bộ công cụ office, instant mess.....

Bài phổ biến