Được thiết kế bởi Uong Jowo, Boardmag Blogspot template tối giản với một số nền cố định, lý tưởng cho blog cá nhân, bất động sản, giới thiệu sản phẩm hoặc bất kỳ mục đích nào.
Boardmag có danh mục đầu tư, Flex Slider, hiển thị Google Maps và biểu mẫu liên hệ sành điệu.
Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )

Tính năng

  1. Thân thiện di động
  2. Thiết kế tiêu chuẩn, thân thiện SEO
  3. Dể dàng quản trị
  4. Template hoàn toàn miễn phí

❋ Cách thay thế nội dung menu trên cùng, tìm "scroll-menu" này như mã bên dưới

Menu1 = "Home";
Menu2 = "Services";
Menu3 = "Portfolio";
Menu4 = "Scroll";
Menu5 = "Team";
Menu6 = "Blog";
Menu7 = "Contact";
Menu8 = "Maps";

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Được thiết kế bởi Uong Jowo, Boardmag Blogspot template tối giản với một số nền cố định, lý tưởng cho blog cá nhân, bất động sản, giới thiệu sản phẩm hoặc bất kỳ mục đích nào.....

Bài phổ biến