Tương thích hoàn toàn trên các màn hình và độ phân giải khác nhau từ màn hình máy tính để bàn thông thường đến máy tính bảng, iPad, iPhone, smart phone và các thiết bị di động nhỏ.


Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )


Đặc điểm

Blogger / Blogspot template Sora Coin
  1. Thân thiện với thiết bị di động
  2. Tải nhanh
  3. Đơn giản
  4. Thân thiện với Seo
  5. Thiết kế rõ ràng
  6. HTML5 & CSS3
  7. Tương thích các trình duyệt web