Contact form
Contact@phuongblog.com Template shop theme Blogspot thiết kế theo tiêu chuẩn bán hàng, bán template cho Blogger / Blogspot. Không tích hợp giỏ hàng mà chỉ tích hợp form liên hệ kiểu lightbox thật tiện lợi cho khách liên hệ để mua sản phẩm

Blogspot template shop

insert_drive_file

Blogspot template shop

Template shop theme Blogspot thiết kế theo tiêu chuẩn bán hàng, bán template cho Blogger / Blogspot. Không tích hợp giỏ hàng mà chỉ tích hợp form liên hệ kiểu lightbox thật tiện lợi cho khách liên hệ để mua sản phẩm

Template shop theme Blogspot

Phát hành: 2018
Tên themes: Template Pretty
Copyright: Phuong Blog

Tóm tắt sơ lược Template Pretty

  1. Thiết kế chuẩn SEO
  2. Tương thích 100% với thiết bị di động
  3. Mẫu đơn giản, tốc độ load nhanh và nhẹ
  4. Dể quản lý và tùy biến
  5. Template Pretty thích hợp dùng share template miễn phí hoặc bán template Blogspot

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Template shop theme Blogspot thiết kế theo tiêu chuẩn bán hàng, bán template cho Blogger / Blogspot. Không tích hợp giỏ hàng mà chỉ tích hợp form liên hệ kiểu lightbox thật tiện lợi cho khách liên hệ để mua sản phẩm

Bài phổ biến