Contact form
Contact@phuongblog.com BlogrCart BUTIK phiên bản 2.0 FREEMIUM đã được phát hành! Khung làm việc hoàn toàn mới đáp ứng và trông đẹp mắt trên các thiết bị di động. Thiết lập blog trực tuyến / cửa hàng trực tuyến, giỏ hàng được trang bị trên blog của Blogger các bước thực hiện siêu đơn giản! Template được phát hành vào tháng 8 năm 2014 và hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng!

BlogrCart BUTIK phiên bản 2.0

BUTIK - Một giao diện thương mại điện tử được tạo thủ công / mã hóa đầy đủ chức năng đặc trưng với Blogger / mẫu, thiết kế đáp ứng giúp tạo cửa hàng / cửa hàng trực tuyến miễn phí - trên nền tảng blog
Tốc độ load trang được tối ưu chạy mượt, nhanh, thiết lập dễ dàng, KHÔNG CÓ LẬP TRÌNH BẮT BUỘC!


Lợi ích:

  1. Không có phí dịch vụ hàng tháng.
  2. Không yêu cầu đăng ký.
  3. Không cần chỉnh sửa mã để cài đặt.
  4. Đầy đủ tài liệu để tùy chỉnh cho riêng bạn!

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com BlogrCart BUTIK phiên bản 2.0 FREEMIUM đã được phát hành! Khung làm việc hoàn toàn mới đáp ứng và trông đẹp mắt trên các thiết bị di động. Thiết lập blog trực tuyến / cửa hàng trực tuyến, giỏ hàng được trang bị trên blog của Blogger các bước thực hiện siêu đơn giản! Template được phát hành vào tháng 8 năm 2014 và hiện nay được rất nhiều người ưa chuộng!

Bài phổ biến