BUTIK - Một giao diện thương mại điện tử được tạo thủ công / mã hóa đầy đủ chức năng đặc trưng với Blogger / mẫu, thiết kế đáp ứng giúp tạo cửa hàng / cửa hàng trực tuyến miễn phí - trên nền tảng blog

Tốc độ load trang được tối ưu chạy mượt, nhanh, thiết lập dễ dàng, KHÔNG CÓ LẬP TRÌNH BẮT BUỘC!
Lợi ích:

  1. Không có phí dịch vụ hàng tháng.
  2. Không yêu cầu đăng ký.
  3. Không cần chỉnh sửa mã để cài đặt.
  4. Đầy đủ tài liệu để tùy chỉnh cho riêng bạn!