MovieKhor - Mẫu phim chuyên nghiệp trên Blogger. hoàn hảo cho tất cả các loại phim tải về hoặc blog xem xét phim. Gazi Tv Live

MovieKhor - Mẫu Blogger Phim chất lượng cao, SEO thân thiện và tìm kiếm tốt. Bạn có thể sử dụng mẫu này trên thể loại phim hoặc trang web tải xuống phim được lưu trữ trên blog blogspot.

Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )

Các tính năng của Template MovieKhor Blogger

 1. Thiết kế tương thích 100% di động
 2. Tối ưu hóa SEO
 3. Bài viết nổi bật
 4. Widget gần đây không giới hạn
 5. Bảng điều khiển quản trị dễ dàng
 6. Trình đơn thả xuống
 7. Biểu tượng xã hội
 8. Màu không giới hạn
 9. Sẵn sàng Quảng cáo
 10. Bài viết liên quan
 11. Nút chia sẻ xã hội
 12. Nhận xét của Google
 13. Hộp tìm kiếm
 14. Trang lỗi 404 tùy chỉnh
 15. Nhiều hơn nữa