Contact form
Contact@phuongblog.com Container hiện tại có 2 loại. Loại container thường cao 8 feet 6 inch (8’6”), loại cao có chiều cao 9 feet 6 inch (9’6”).

Kích thước tiêu chuẩn các loại conteiner hiện nay

Chiều cao:
Hiện chủ yếu dùng 2 loại thường và cao.

  1. Loại container thường cao 8 feet 6 inch (8’6”),
  2. loại cao có chiều cao 9 feet 6 inch (9’6”).
Cách gọi container thường, container cao chỉ mang tính tập quán. Trước đây, người ta gọi loại cao 8 feet là container thường, nhưng hiện nay loại này không còn được sử dụng nhiều nữa, thay vào đó, container thường có chiều cao 8’6”.

Chiều dài
container 40’ được lấy làm chuẩn. Các container ngắn hơn có chiều dài tính toán sao cho có thể xếp kết để đặt dưới container 40’ và vẫn đảm bảo có khe hở 3 inch ở giữa. Chẳng hạn 2 container 20’ sẽ đặt khít dưới 1 container 40’ với khe hở giữa 2 container 20’ này là 3 inch. Vì lý do này, container 20’ chỉ có chiều dài xấp xỉ 20 feet (chính xác là còn thiếu 1,5 inch).

Kích thước tiêu chuẩn của các loại container

Tham khảo chiều dài, chiều cao cụ thể của các loại container phổ biến:

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Container hiện tại có 2 loại. Loại container thường cao 8 feet 6 inch (8’6”), loại cao có chiều cao 9 feet 6 inch (9’6”).

Bài phổ biến