Video Portal thiết kế với mã sạch, được thiết kế đặc biệt cho các blog video. iframe Youtube hoạt động bình thường trên mọi thiết bị di động hoặc độ phân giải cao.
Bạn có thể :
Xóa bản quyền chân trang ( Pro )
Hoặc tải xuống miễn phí... ( Free )

Tính năng của mẫu VideoPortal Blogger

  1. Video nổi bật theo nhãn
  2. Bài liên quan video
  3. Email đăng ký bên dưới bài viết
  4. Tiện ích Popularpost nâng cao
  5. 4 cột chân trang
  6. Nút chia sẻ Whatsapp
  7. phân trang hài hòa với template

Tên

Email *

Thông báo *

Liên hệ
Contact form
Contact@phuongblog.com Video Portal thiết kế với mã sạch, được thiết kế đặc biệt cho các blog video. iframe Youtube hoạt động bình thường trên mọi thiết bị di động hoặc độ phân giải cao .....

Bài phổ biến